Στη δημοσιότητα η τελική έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε. για τη συσχέτιση της παρουσίας βαρέων μετάλλων και ιπτάμενης τέφρας με την ποιότητα των υπογείων και επιφανειακών νερών στα λιγνιτικά πεδία της λεκάνης Σαριγκιόλ

Στη δημοσιότητα η τελική έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε. για τη συσχέτιση της παρουσίας βαρέων μετάλλων και ιπτάμενης τέφρας με την  ποιότητα των υπογείων και επιφανειακών νερών

στα λιγνιτικά πεδία της λεκάνης Σαριγκιόλ

 

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης, ανακοινώνεται ότι στις 27-10-2016 διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της ΔΕΗ Α.Ε. η τελική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος «Ορυκτολογική-ορυκτοχημική, πετρολογική και γεωχημική συσχέτιση της παρουσίας βαρέων μετάλλων, με έμφαση στο χρώμιο, στους γεωλογικούς σχηματισμούς (υπερβασικά πετρώματα, λιγνίτης, ενδιάμεσα στείρα) και στα προϊόντα καύσης του λιγνίτη (ιπτάμενη τέφρα) , με την ποιότητα των υπογείων και επιφανειακών νερών στα λιγνιτικά πεδία της λεκάνης Σαριγκιόλ», που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Όσοι από τους πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς επιθυμούν να λάβουν γνώση της μελέτης μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Αντιπεριφερειάρχη (τηλ. 2461351270) ή στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας (κ. Καλλιόπη Αδαμίδου, τηλ. 2461351486)  ή στο site της Π.Ε. Κοζάνης, όπου βρίσκεται αναρτημένη η έκθεση.