Εκδόθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1ΓΕ/2019

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1ΓΕ/2019