Δημοπρασία δασικών προϊόντων από τον Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου

 

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου διακηρύττει ότι:

Την 26η Ιουλίου ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στα γραφεία του Α.Δ.Σ. Φλαμπούρου που βρίσκονται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φλαμπούρου του Δήμου Φλώρινας κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία των δασικών προϊόντων του Ιδιοκτήτου Συνεταιριστικού Δάσους  ως εξής:

  1. Καυσόξυλα δρυός  συστάδα 12γ            448 κ.μ.

Πρώτη προσφορά ορίζεται  στα 34,5 € το χ.κ.μ. καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α.

 

Ο Πλειοδότης της συστάδας 12γ θα καταβάλει προκαταβολή 10.000,00 €.

Καθώς και για την συμμετοχή στην διακήρυξη απαιτείται φορολογική και

ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μυλωνάς Στέργιος τηλ. 6976760287  για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτική διακήρυξης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΥΛΩΝΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ