Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Δεύτερη συνάντηση εμπλεκομένων μερών του έργου Interreg Europe E-MOB

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η δεύτερη Τεχνική Συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων Μερών του Ευρωπαϊκού έργου E-MOB. Η συνάντηση έγινε δια ζώσης, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον COVID-19 και τις σχετικές επίσημες οδηγίες του Πανεπιστημίου.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση νέων ολοκληρωμένων δράσεων και η βελτίωση υπαρχουσών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και στις συγκοινωνίες της περιφέρειας γενικότερα.

Το έργο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία εξελίσσεται σταδιακά η απολιγνιτοποίηση και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος επιδιώκει μέσω ειδικών φορολογικών κινήτρων να προσελκύσει επενδύσεις που συνδέονται με τον κλάδο της ηλεκτροκίνησης στην περιφέρειας.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων που έλαβαν μέρος (Περιφερειακή Ένωση  ΑμεΑ, Δήμος Νεστορίου, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.), κλήθηκαν να ορίσουν τον κύριο θεματικό άξονα στον οποίο θα επικεντρωθεί το έργο στην Περιφέρεια και συμφώνησαν ότι αυτός θα είναι «η αύξηση των σταθμών φόρτισης, με ειδική μέριμνα και στην προσβασιμότητα από άτομα με ειδικές ανάγκες».

Με έμφαση στον άξονα αυτό, θα ακολουθήσει μέσα στο επόμενο διάστημα η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης προόδου σε θέματα ηλεκτροκίνησης στις συμμετέχουσες στο έργο περιφέρειες, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και θα προκύψουν προτάσεις βασισμένες πρωτίστως σε καλές πρακτικές του εξωτερικού, ώστε να καταρτιστεί το σχέδιο δράσης της περιφέρειας στην ηλεκτροκίνηση και να δοθούν επιστημονικές κατευθύνσεις προς την αξιοποίηση εν δυνάμει χρηματοδοτήσεων τόσο του ΠΕΠΔΥΜ, όσο και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνεχείς προσπάθειες δραστηριοποίησης στα επιστημονικά πεδία που αφορούν στην περιφέρειά του και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, συμμετέχει διεκδικώντας δυναμικά και μεθοδικά τη συνεχή δραστηριοποίηση του σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο κοινών πρωτοβουλιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του έργου
κ. Τσιαμήτρο Δημήτριο
[email protected]
306931974828