Φωτιές Δ. Φλώρινας Τμήμα Γυναικών ΕΛΦ

Φωτιές Δ. Φλώρινας Τμήμα Γυναικών ΕΛΦ (2)
Χορός Τμήματος Γυναικών ΕΛΦ (2)