Εκδήλωση Τμήμα Γυναικών ΕΛΦ

Γιορτή Μητέρας 14-05-95 (Ομιλήτρια Βέρα Κεσίδου)
Τμήμα Γυναικών