Αρχική 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας: Υιοθετήσαμε ένα πλοίο… 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Υιοθετήσαμε ένα πλοίο... (1)

6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Υιοθετήσαμε ένα πλοίο… (1)

6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Υιοθετήσαμε ένα πλοίο… (1)