Αρχική 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας: Υιοθετήσαμε ένα πλοίο… 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Υιοθετήσαμε ένα πλοίο... (5)

6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Υιοθετήσαμε ένα πλοίο… (5)

6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Υιοθετήσαμε ένα πλοίο… (4)
6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Υιοθετήσαμε ένα πλοίο… (5)