2ο βιωματικό εργαστήριο του κύκλου «προσωπική ανάπτυξη και επικοινωνία» του Ερυθρού Σταυρού Φλώρινας

Το Περιφερειακό Τμήμα Φλώρινας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνει τη διοργάνωση του 2ουδιαδικτυακού βιωματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο του κύκλου «Πιο ψηλά μαζί: Προσωπική ανάπτυξη και επικοινωνία», με θέμα «Η φροντίδα του εαυτού ως μέσο για την ψυχική ενδυνάμωση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Απριλίου, κατά τις ώρες 3.00-7.00 μ.μ.

Συντονιστής του εργαστηρίου θα είναι ο Κοινωνιολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Συγγραφέας και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ, Ηλίας Γκότσης.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κατανόηση των εννοιών της δυναμικής ισορροπίας, της μετασχηματιστικής ανθεκτικότητας και του φάσματος μεταξύ της ευαλωτότητας και της ανθεκτικότητας. Τα μέλη θα εργαστούν ατομικά και σε μικρές ομάδες, προκειμένου να αποτυπώσουν και να επεξεργαστούν πώς βιώνουν τις κρίσεις και τις μεταβάσεις από την ευαλωτότητα και την ανθεκτικότητα. Οι εμπειρίες που συνδέονται με την ελπίδα, τη ματαίωση και την συμφιλίωση θα αποτελέσουν το υλικό με το οποίο θα εργαστούν.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια του εργαστηρίου είναι τετράωρη και ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα χρειαστεί πριν από τη συνάντηση να εργαστούν με μία βιωματική άσκηση που θα τους σταλεί από τον συντονιστή.

Το εργαστήριο απευθύνεται εξ ορισμού σε μικρό σχετικά αριθμό ατόμων (40), ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο για ενεργό εμπλοκή και έκφραση κάθε συμμετέχοντα/ουσας σε αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://tinyurl.com/yyrno8cj, έως τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Θα δοθεί προτεραιότητα σε μέλη και εθελοντές/ντριες του ΕΕΣ και σε εκείνους/ες που θα έχουν υποβάλει συντομότερα τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.

Τα βιωματικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν, ενώ προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης στα άτομα που συμμετέχουν.

Για το ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος Φλώρινας του ΕΕΣ

Άννα Μπαφίτη, Πρόεδρος