12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Φλώρινα (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ), 14‐16 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Στις 14‐16 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής».
Τα συνέδρια διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας &
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) με συνδιοργανωτές:
● Τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας
● Τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας.
Στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα των εργασιών, ενώ
υπάρχει φόρμα προεγγραφής. Περιλαμβάνονται συνολικά 72 πλήρεις εργασίες, 4 σύντομες
εργασίες, 4 εργαστηριακές συνεδρίες, 1 συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και 3
προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του εξωτερικού
Για απλή παρακολούθηση δεν υπάρχει κόστος, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης
μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες
Δικτυακός τόπος του Συνεδρίου: https://etpe2020.web.uowm.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/etpe2020
Email: [email protected]