Το πρόγραμμα Erasmus+ στη Φλώρινα από την Στέγη Φιλοτέχνων, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο 

Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την υποστηρικτική παρουσία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας συμμετέχει ως εταίρος σε Σύμπραξη Erasmus+ με τίτλο: Arts, museums, outdoor activities and learning (EduCult). Οι συνεργαζόμενοι φορείς της σύμπραξης είναι: Detska gradina «Bratya Grim», Συντονιστικό σχολείο (Βουλγαρία), Detska gradina «Svetulka» (Βουλγαρία), Regional Museum of History (Shumen, (Βουλγαρία), Agrupamento de Escolas de Barcelos (Πορτογαλία), Associação Terras Lusas – Movimentos Europeus (Πορτογαλία), Πολιτιστικό Ρεύμα Πάφου (Κύπρος), Centro de Educación Infantil y Primaria Anselmo Pérez de Brito (Ισπανία) και EURO – NET (Ιταλία).

Η σύμπραξη Edu Cult έχει ως σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις συνεργαζόμενες περιοχές μέσα από υπαίθριες δραστηριότητες μάθησης και υιοθέτηση καινοτόμων και καλών πρακτικών για βιωματική μάθηση σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επιμέρους στόχοι του έργου:

  1. Ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μουσείων και κοινότητας.
  2. Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για συμμετοχή στο διαπολιτισμικό διάλογο σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της πολιτισμικής κληρονομιάς και της τέχνης.
  3. Ενίσχυση της μάθησης σε υπαίθριους χώρους και στο μουσείο ως ευκαιρία για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων.

Η συνεργασία αυτή αντιμετωπίζεται ως κοινωνική και παιδαγωγική πρόκληση με προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση, καθώς τα υπαίθρια εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται μαθητοκεντρικά και υλοποιούνται με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Πρόκειται για μια ολιστική μορφή εκπαίδευσης, που συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη του ατόμου, διότι ενθαρρύνει τη δημιουργία μηχανισμών διασύνδεσης της νέας εμπειρίας με την προγενέστερη γνώση, συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, ενδυναμώνει και ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ικανότητα επίλυσης προβλήματος και την κριτική σκέψη. Οι διδακτικές αυτές προσεγγίσεις στηρίζονται στην ομαδικότητα, προάγοντας τη συνεργασία και την κοινωνικότητα των ατόμων, ενώ παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσουν και ως εργαλείο αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάλογα με τον τρόπο που σχεδιάζονται και υλοποιούνται.

Σήμερα το πρόγραμμα περιελάμβανε αφιέρωμα στον Φλωρινιώτη ζωγράφο Στερίκα Κούλη στις εγκαταστάσεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου με την καθοδήγηση της Διευθύντριας του σχολείου και μέλος του μουσείου σύγχρονης τέχνης Βούλας Γκόλια.

Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο μουσείο σύγχρονης τέχνης και εκπαιδευτική εκδρομή στις Πρέσπες.

Ο Πρόεδρος  της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας

Ανδρέας Τσώκας δήλωσε:

«Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας  και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας κατάφεραν αν υλοποιήσουν μια κέραιη επιλογή που περιγράφει δυνατότητες και δυναμική για το μουσείο στο μέλλον. Η φιλοξενία των εταίρων του προγράμματος Erasmus plus – Arts, museums, outdoor activities and learning έδωσε μια νέα διάσταση στη λειτουργία του μουσείου και εντυπωσιακές ευκαιρίες στους συνεργάτες, εθελοντές και εκπαιδευτικούς, να δείξουν το πόσο καλοί είναι στη δουλειά τους. Ευχόμαστε να είναι μια αρχή συνεργασιών για το μέλλον».

Για το πρόγραμμα μίλησαν οι:

  • Οικονομίδου Αρετή

Καθηγήτρια Γερμανικών – Υπεύθυνη του προγράμματος και μέλος του μουσείου σύγχρονης τέχνης

  • Toma Ioannidou – Philippou / Τώνια Ιωαννίδου – Φιλίππου

Πρόεδρος της μη κυβερνητικής πολιτισμικής οργάνωσης «Πολιτιστικό ρεύμα Πάφου»

  • Evgeniya Mihova

Head mistress

Kindergarten brothers grimm

Bulgaria Shumen

  • Alessia Di Tolla

Representative of association euro-net

Potenza Italy

  • Nadezhda Minchena

Headmistress of kindergarten Svetulka

Shumen Bulgaria

  • Stanimira Angelova – curator

AT Regional historical museum

Shumen Bulgaria