Το νέο ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα της επικράτειας. Για το Περιφερειακό Τμήμα Φλώρινας τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

Ψηφίσαντες συνολικά: 78

Έγκυρα: 77

Άκυρα: 1

Λευκά: 0

Οι υποψήφιοι/ες  που εξελέγησαν κατά σειρά επιτυχίας (και με αλφαβητική σειρά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ισοψηφία),  ήταν:

Μπαφίτη Άννα: 68

Κασκαμανίδου Ευδοκία: 56

Μπεδέλης Πέτρος: 52

Θεολογίδου Ειρήνη: 44

Τάντση Αλεξία: 44

Δημητρίου Ευάγγελος: 39

Θεοχάρη Μαρία: 39

Γιαγκούλη Ανθούλα: 38

Μπαζοπούλου Δήμητρα: 38

Παπαδοπούλου Άννα: 38

Μάρου Αικατερίνη: 36

 

Μετά από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6/6/2022 για τη συγκρότηση του 9μελούς ΔΣ σε σώμα και βάσει της δήλωσης της μίας από τις υποψήφιες που ισοψήφισαν, κ. Γιαγκούλη Ανθούλας, ότι επιθυμεί να παραμείνει αναπληρωματικό μέλος για να διευκολύνει τη διαδικασία, η σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μπαφίτη Άννα

Αντιπρόεδρος: Κασκαμανίδου Ευδοκία

Γραμματέας: Τάντση Αλεξία

Ταμίας: Δημητρίου Ευάγγελος

Μέλη: Μπεδέλης Πέτρος

Θεολογίδου Ειρήνη

Θεοχάρη Μαρία

Μπαζοπούλου Δήμητρα

Παπαδοπούλου Άννα

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Γιαγκούλη Ανθούλα

Μάρου Αικατερίνη