Το νέο ΔΣ του Βορειοηπειρωτικού Συλλόγου Φλωρίνης & Πέριξ 1921

Ο «Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Φλωρίνης & Πέριξ1921» ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 29ης Ιανουαρίου 2023 για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία του Συλλόγου, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό και τον Νόμο.
Πρόεδρος: ΝΟΒΑΣ Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: ΧΡΗΣΤΟΥ Άννα
Γεν. Γραμματέας: ΝΟΒΑ Ειρήνη
Ταμίας: ΦΑΤΣΗΣ Θεόδωρος
Αναπλ. Γραμματέας: ΙΩΑΝΝΟΥ Μαρία
Υπεύθυνος υλικού: ΤΣΙΚΑΣ Κωνσταντίνος
βοηθός ταμία: ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Χριστίνα
Το νέο ΔΣ του «Βορειοηπειρωτικού Συλλόγου Φλωρίνης & Πέριξ 1921» ευχαριστεί όλα τα μέλη του που συμμετείχαν μαζικά στην εκλογική διαδικασία δείχνοντας την αμέριστη υποστήριξη και εκτίμηση στη νέα διοίκηση η οποία συναισθάνεται το βάρος της ευθύνης και διαβεβαιώνει ότι θα είναι πάντοτε έτοιμη να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που θα προκύψουν στο μέλλον.