Τακτική Γενική Συνέλευση του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 

Το  Δ Σ του Α Δ Σ  Αποφασίζει να προβεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/ 08/ 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ , σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στις 05/09 /2021 ημέρα Κυριακή   και ώρα 12:00  στην αίθουσα του κοινοτικού  καταστήματος Φλαμπούρου , για ενημέρωση  και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Θέμα. 1  Έγκριση  Ισολογισμού και αποτελεσμάτων  χρήσης του έτος 2020.

Θέμα. 2  Απαλλαγή του Δ.Σ για τα πεπραγμένα τις χρήσης 2020.

Θέμα 3   Διάφορα θέματα που αφορούν τον Συνεταιρισμό.

Ο Πρόεδρος

Μυλωνάς Στέργιος