Σχολή Γεωπονικών επιστημών: Πρόσκληση παρουσίασης του workshop από το έργο Newfeed/Prima, Κυκλική Οικονομία

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών σας προσκαλεί στην παρουσίαση του workshop από το έργο NEWFEED/PRIMA (Turn Food Industry By-products into secondary Feedstuffs via Circular-Economy Schemes) στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Παραλίμνη Γιαννιτσών, τη Δευτέρα 17/6/2024.
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση εναλλακτικών ζωοτροφών μετατρέποντας τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερογενείς, υψηλής αξίας, ζωοτροφές μέσα από μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας.
Το έργο επικεντρώνεται στην αύξηση της βιωσιμότητας του μεσογειακού ζωικού κεφαλαίου μέσω της αξιοποίησης των υποπροϊόντων της τοπικής βιομηχανίας τροφίμων (υποπροϊόντων των οινοποιείων, της βιομηχανίας παραγωγής χυμών και της ελαιουργίας). Στο έργο συμμετέχουν 4 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Αίγυπτος και Τουρκία) από την περιοχή της Μεσογείου.