Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Φλώρινας»

Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια της 2ης διαβούλευσης

Ο Δήμος Φλώρινας συνεχίζει με επιτυχία την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη, με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο https://svak-florina.gr/ μπορείτε να επισκεφτείτε την ενημερωμένη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας και να δείτε τα αποτελέσματα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από έρευνες, μετρήσεις αλλά και την δική σας συμβολή στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης.

Στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με την ομάδα μελέτης του Αναδόχου, προχώρησε στην διαμόρφωση στρατηγικών στόχων και την διατύπωση ενός πρωταρχικού οράματος για την κινητικότητα.

Επίσης, προς διερεύνηση της κατεύθυνσης /έμφασης που πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό, αναπτύχθηκαν 3 εναλλακτικά σενάρια τα οποία και τίθενται προς διαβούλευση μαζί με τον οραματικό στόχο και τις προτεραιότητες που θα εξυπηρετήσει το ΣΒΑΚ στην τελική του μορφή. Οι φορείς, στην δεύτερη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού, καλούνται μέσα από συζήτηση να αξιολογήσουν και να επιλέξουν ανάμεσα στα σενάρια κινητικότητας που παρουσιάζονται όπως επίσης και να τοποθετηθούν επί του οράματος και των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ.

Στο πλαίσιο του παραπάνω θέματος, ο Δήμος Φλώρινας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο προβαίνει στη διεξαγωγή μίας τηλεδιάσκεψης, αντί δια-ζώσης συνάντησης λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19, με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα καλούνται την Τετάρτη 23.06.2021 και ώρα 11.00 με μέγιστη διάρκεια 2 ώρες, σε τηλεδιάσκεψη με την Ομάδα Εργασίας και τους εκπροσώπους του Αναδόχου.

Διοικητικές Αρχές
Εκπρόσωποι σχετικών Διευθύνσεων/ Τμημάτων της ΠΔΜ, της ΠΕΔ ΔΜ, της Τροχαίας, του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής κλπ
Πάροχοι Συγκοινωνιακού Έργου
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Φλώρινας, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Φλώρινας, Σωματεία ΤΑΞΙ
Επιμελητήρια
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕ Φλώρινας), Επιμελητήριο Φλώρινας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας
Εκπρόσωποι πολιτών και σύλλογοι
Σύλλογος πολυτέκνων νομού Φλώρινας, Όμιλος ενεργών νέων Φλώρινας, Λέσχη πολιτισμού Φλώρινας, Σύλλογος ΑμεΑ Φλώρινας, κλπ
Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών / Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο ο Δήμος Φλώρινας θα αναπτύξει, στη διάρκεια των επόμενων ετών, μια σειρά από παρεμβάσεις προς βελτίωση των συνθηκών των αστικών μετακινήσεων, με όρους της βιώσιμης κινητικότητας. Στόχος είναι να οργανωθεί ένα σύστημα μεταφορών για τον Δήμο που θα δίνει, κατά το δυνατόν, προτεραιότητα στις ήπιες μορφές μετακίνησης, προσφέροντας περισσότερο χώρο στον πεζό, στο ποδήλατο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς με γνώμονα την βελτίωση της οδική ασφάλειας για όλους τους μετακινούμενους.

Βασικός σκοπός της Διαβούλευσης είναι η τοποθέτηση των φορέων ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο σχεδιασμός, τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν και τον οραματικό στόχο για τον Δήμο της Φλώρινας, με σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικής κινητικότητας.

Με την παρούσα πρόσκληση σας στέλνουμε και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα σενάρια καθώς και ερωτήσεις προς απάντηση ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας WEBEX της εταιρίας CISCO. Προσκλήσεις – σύνδεσμοι για την σύνδεσή σας θα σας σταλθούν στα mail σας τις προσεχείς μέρες.

Η ατζέντα της συνάντησης θα έχει ως ακολούθως:

5’ Χαιρετισμοί
5’ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων του Α’ σταδίου του ΣΒΑΚ
15’ Παρουσίαση Στρατηγικών στόχων, οράματος και σεναρίων-κατευθύνσεων
 

 

60’

Τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων πάνω

Ø  Στο πρωταρχικό όραμα

Ø  Στο επιθυμητό (για αυτούς) εναλλακτικό σενάριο-κατεύθυνση

Ø  Στις προτεραιότητες και τα κριτήρια πάνω στα οποία πρέπει να προχωρήσει ο σχεδιασμός.

5’ Επόμενα βήματα