Συγχαρητήριο του Ωδείου Φλώρινας

Η Διεύθυνση του Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και του Παραρτήματος Αμυνταίου, επιθυμεί να συγχαρεί τους ακόλουθους σπουδαστές για την επιτυχία τους στις πρόσφατες εξετάσεις  για την απόκτηση Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών, οι οποίες διενεργήθησαν από Επιτροπές εγκεκριμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Χρήστος Οικονόμου – Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής  (τάξης κ. Στέφανου Δόντσιου)

Άγγελος Τσούτσης – Δίπλωμα Κιθάρας (τάξης της κ. Ελένης Τσιλιπάκου)

Γεώργιος Κόντης, Νικόλαος Λουκάς, Μαρία Ξανθοπούλου, Ιωάννης Χορδάκης – Πτυχίο Αρμονίας (τάξης του κ. Ιωάννη Παυλίδη)

Οι Διευθυντές του Ωδείου

(Κεντρικού και Παραρτήματος)

Βασίλειος Κίτσος – Γιάννης Παυλίδης