Συγκρότηση νέου Δ.Σ. Σωματείου Πρακτόρων ΟΠΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

Το Δ.Σ. του Σωματείου Πρακτόρων ΟΠΑΠ Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Το νέο Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος Παπαδημητρίου Παναγιώτης του Ιωάννη

 

Αντιπρόεδρος Οικονόμου Κωνσταντίνος του Πέτρου

 

Γενικός Γραμματέας Μάργαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου

 

Ταμίας Προφυλλίδης Παρασκευάς του Γεωργίου

 

Μέλος Τζήμας Αθανάσιος του Δημητρίου

 

Μέλος Χατζηκώστα Ελένη του Θεοδώρου

Προφυλλίδης Παρασκευάς του Γεωργίου

 

Μέλος Πολύζος Χαρίτων του Ηλία

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε στη διάθεση σας για όποιο θέμα σας απασχολεί, αλλά και οποιαδήποτε πρόταση.

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας               Ο Πρόεδρος

Μάργαρης Κων/νος            Παπαδημητρίου Παναγιώτης