Σημαντικές ενημερώσεις για τα προγράμματα Voucher

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναφορικά με την Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους στον πάροχο της επιλογής τους και η ανάρτηση αυτών στην ειδική ιστοσελίδα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 10-01-2020.

Σχετικά με τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Κατόπιν αιτημάτων ωφελουμένων για αλλαγή Περιφερειακής Ενότητας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.2.3. Υλοποίηση της δράσης – Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης της Πρόσκλησης Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ, «Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, να λάβουν τις συνδεόμενες με την κατάρτιση υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου διαμονής τους. Επομένως δεν θα γίνονται δεκτά σχετικά αιτήματα, παρά μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι επιλέξιμοι στην Πράξη «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με την προϋπόθεση που ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 721/26.7.04 διατύπωση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που βασίζεται στον υπ΄αριθμ. 1897/2000 Κανονισμό Ε.Κ. (παράγρ.2, παράρτ.1): «Ένας φοιτητής ή σπουδαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και να εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα του ΟΑΕΔ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής – ο οποίος επέλεξε να εκπαιδευτεί πρόσθετα του χρόνου των κανονικών σπουδών του – εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία εκτός και εάν έχει δώσει προβάδισμα στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ήδη εργασθεί και να έχει βρεθεί στη συνέχεια χωρίς εργασία. Αν από αυτή την κατάσταση είναι ξανά διαθέσιμος και αναζητεί ενεργά απασχόληση μπορεί να εγγραφεί κατ΄ εξαίρεση στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ».

Στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, ο άνεργος / μεταπτυχιακός φοιτητής θα δηλώνει ότι «Δεν είμαι προπτυχιακός σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ