Σεμινάριο για επαγγελματίες τουρισμού

Το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί τις επιχειρήσεις τουρισμού να συμμετάσχουν στο σεμινάριο με θέμα «Βελτίωση της ελκυστικότητας και την προώθηση του τουρισμού για την ενίσχυση της απασχόλησης στον τουρισμό».

2/3, 15:00-18:30, ΦΛΩΡΙΝΑ (Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ