Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση – εκλογές του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΕΚΛΟΓΕΣ

Καλούνται όλα τα μέλη του «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», σύμφωνα με τα άρθρα 19,20, 21 & 22 του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00’ στο Γραφείο του Συλλόγου, οδός Πτολεμαίων, αριθ. 1, Διοικητήριο Φλώρινας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός Πεπραγμένων και έγκρισης αυτών, του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από 24/10/2021 μέχρι και 18/11/2023.
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού.
  3. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη: α) Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εξελεγκτικής Επιτροπής, και γ) Αντιπροσώπων σε ΠΟΑμεΑ, και δ) Αντιπροσώπων σε ΕΣΑμεΑ για την Κυριακή 19/11/2023, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21 και 22 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με όσα μέλη θα είναι παρόντα. 

Φλώρινα 30/10/2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                        ΜΟΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ