Πρόσκληση περιφερειακής συνέλευσης του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας, σύμφωνα με το Καταστατικό
του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη
συνεδρίαση αυτού της 14 Απριλίου 2022, για διεξαγωγή στις 29/05/2022 Περιφερειακών
Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των
Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του
ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής
Δεοντολογίας, καλεί τα Τακτικά Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας σε

Περιφερειακή Συνέλευση

που θα συγκληθεί την 29η Μαΐου 2022 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της
την 10 π.μ., στη Φλώρινα, στον ημιώροφο του Διοικητηρίου (πρώην αίθουσα
Νομαρχιακού Συμβουλίου), Πτολεμαίων 1, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών
και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού
Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας.

Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του
Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στην Κεντρική Διοίκηση και σε όλα τα
Περιφερειακά Τμήματα από την ώρα επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό,
μέχρι τις 18:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη του Σωματείου. Η
καταβολή της συνδρομής του έτους 2022 και μόνον μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα
της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της Ψηφοφορίας.

Οι εισφορές προηγούμενων ετών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι την Πέμπτη 12
Μαΐου 2022.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί
Α ́ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 5 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Φλώρινα, 28 Απριλίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας

Άννα Μπαφίτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο
του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας παρακαλούνται να καταθέσουν (ημέρες και
ώρες: Την Τρίτη 3 Μαΐου και την Παρασκευή 6 Μαΐου από τις 14.00 έως τις 15.00, την Τετάρτη 4
Μαΐου από τις 18.00 έως τις 20.00 και τη Δευτέρα 9 Μαΐου από τις 10.00 έως τις 12.00) αίτηση
υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην έδρα του Περιφερειακού
Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας, Δ/νση: Διοικητήριο, Πτολεμαίων 1, (ημιώροφος) μέχρι 9 Μαΐου 2022
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ
Φλώρινας (Δ/νση: ημιώροφος Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1, τηλ. 23853 50596 και 6948235601,
email:
flor[email protected]), στις ώρες: από 10.00 έως 12.00).