Παρουσίαση του βιβλίου “Γέφυρες… στα Αρχαία Ελληνικά”