Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θετικό υπήρξε το πρόσημο της πρώτης Επιστημονικής Συνάντησης Υποψήφιων Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής συνάντησης παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες και αξιόλογες ερευνητικές δουλειές από 27 νέους ερευνητές/υποψήφιους  διδάκτορες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Αντιπρύτανισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Δ.Μ., καθηγήτρια Άννα Σπύρτου, η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Δ.Μ., καθηγήτρια Αικατερίνη Δημητριάδου, ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. καθηγητής Ιωάννης Θωΐδης και η καθηγήτρια Ελένη Γρίβα, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.«Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες». Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο κ. Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Αν. Καθηγητής  του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος, στην πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή του, παρουσίασε  και ανέλυσε την ‘επέλαση’ των τεχνολογιών εκτεταμένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση, μάθηση αλλά και την υπολογιστική δημιουργικότητα.