ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποδέχθηκε μαθητές από το 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών που ξεκίνησε άμεσα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποδέχθηκε μαθητές από το 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης. Παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ν. Φλώρινας, μία αναλυτική περιγραφή των υποδομών της Π.Ε Φλώρινας. Κατόπιν  κεράστηκαν τα παιδιά Τοπικά προϊόντα, κάνοντας χρήση φυσικά και των ειδικών εκπτώσεων, προσφορά των επαγγελματιών του Νομού μας. Τέλος, ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία την Εταιρία προστασίας Πρεσπών και τον φορέα Διαχείρισης  Πρεσπών.

Φλώρινα, 14-03-2017

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ