Ο Δήμαρχος Φλώρινας ομιλητής στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του δικηγόρου κ. Στέλιου Μαυρίδη

Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του δικηγόρου κ. Στέλιου Μαυρίδη με τίτλο «Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» συμμετείχε ως ομιλητής ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Γιαννάκης αναφέρθηκε αρχικά στην προσωπικότητα και το έργο του κ. Μαυρίδη, ενώ στη συνέχεια έκανε εκτενή αναφορά στο θέμα των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε αυτό του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.

Αναλυτική η ομιλία του Δημάρχου Φλώρινας:

“Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε την τιμή σήμερα να παρουσιάζουμε στην πόλη μας το βιβλίο του αξιολογότατου και διακεκριμένου νομικού κου Μαυρίδη, του αγαπητού φίλου Στέλιου, τον οποίο και καλωσορίζω στη Φλώρινα.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τη σημερινή μου τοποθέτηση λέγοντας λίγα λόγια για τον πολυγραφότατο Στέλιο. Στην πολυσχιδή προσωπικότητά του συνδυάζονται ο ανήσυχος και δραστήριος ακαδημαϊκός με τον οξυδερκή και μάχιμο δικηγόρο. Ένας άρτιος συνδυασμός που τον καθιστά έντιμο απέναντι στην επιστήμη την οποία διακονεί, στους φοιτητές, στους πελάτες και στους συνεργάτες του. Ταυτόχρονα, η τρομακτική αυτοοργάνωση, η ηρεμία και η επιμονή του σε συνδυασμό με την ευφυΐα του, το πάθος και την αγάπη του για αυτό που κάνει κερδίζουν κάθε άνθρωπο που συναναστρέφεται μαζί του.

Και είναι χρήσιμο να αναφερθούν αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, διότι σκιαγραφώντας το ποιόν του συγγραφέα πολλές φορές κατανοείται επαρκέστερα και το συγγραφικό του έργο. Ιδιαίτερα, όταν μιλάμε για ένα βιβλίο που πραγματεύεται τόσο κρίσιμα και ευαίσθητα ζητήματα, που απασχολούν την επικαιρότητα σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως είναι ο εσωτερικός έλεγχος και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η προσέγγιση τέτοιων θεμάτων που ακόμα συζητούνται, σχηματοποιούνται και επεξεργάζονται τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και από την ίδια την κοινωνία, χρειάζονται πλήρη εποπτεία των νομικών, πολιτικών, κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων, νηφάλια κρίση και συγγραφική επιδεξιότητα, ώστε να παρουσιαστούν εύληπτα και συνοπτικά. Και όλα αυτά τα στοιχεία τα συναντάμε μέσα στο νέο βιβλίο του Στέλιου, ο οποίος δεν παραθέτει απλώς κανονισμούς, διατάξεις και νομολογίες, αλλά τις σχολιάζει, επισημαίνει τις αδυναμίες τους και προτείνει βελτιώσεις, αλλαγές και λύσεις. Και πράγματι αυτό το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αν αναλογιστεί κανείς τον ευαίσθητο χαρακτήρα της θεματικής.

Η θεματολογία με την οποία καταπιάνεται αφορά στον πυρήνα των κλασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου: αυτό της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικότητας, υπό το πρίσμα, όμως, ή υπό την επίδραση – αν θέλετε καλύτερα-, των τεχνολογικών και πληροφοριακών εξελίξεων. Η επίδραση αυτή έχει εισαγάγει καινούργιες έννοιες, όπως είναι η «πληροφοριακή αυτοδιάθεση», ο «πληροφοριακός αυτοκαθορισμός» ή ο «πληροφοριακός αυτοπροσδιορισμός». Νομικές έννοιες με σημαντικό εννοιολογικό βάθος, αλλά με απτές και ουσιαστικές διαστάσεις στην καθημερινότητά μας.

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διάχυσης της πληροφορίας και των δεδομένων, ενώ η πολυπλοκότητα των συστημάτων και οι πρωτόφαντες δυνατότητές τους σίγουρα γεννούν μια αμηχανία στο μέσο πολίτη. Ταυτόχρονα, το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, κρίσεων, ρευστότητας και επιτάχυνσης των εξελίξεων που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή μας συνδημιουργούν μια διαβρωτική για την κοινωνική συνοχή καχυποψία με συνέπεια την αμφισβήτηση και την έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη προς τους θεσμούς. Το αίσθημα αυτό της ανασφάλειας γεννά πιεστικά και επιτακτικά την ανάγκη δημιουργίας σαφούς θεσμοθετημένου πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που δεν θα αφήνει μετέωρο και εκτεθειμένο τον πολίτη στους σύγχρονους κινδύνους.

Αναμφισβήτητα η απαράβατη κατοχύρωση του δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί την κύρια δικλείδα ασφαλείας και σημαντικό παράγοντα αποκατάστασης των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και θεσμών.

Ωστόσο, μιλώντας και από τη σκοπιά του αιρετού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, μέσα από την αξιοποίηση και εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στο δαιδαλώδες γραφειοκρατικό περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Με την εφαρμογή μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου είναι εφικτό να εντοπιστούν κίνδυνοι, αδυναμίες και κενά στις διαδικασίες, προκειμένου να βελτιωθούν, δημιουργώντας προϋποθέσεις χρηστής διοίκησης και διαχείρισης. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι μια μονοδιάστατη τυπική διαδικασία, αλλά μια προληπτική προσέγγιση διακυβέρνησης με μοναδικό στόχο τη συνεχή βελτίωση. Σε μια εποχή που η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας είναι πρωταρχικής σημασίας, η διασφάλιση ότι οι πόροι δαπανώνται με σύνεση και αποτελεσματικότητα καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη. Εμείς, ως Δήμος Φλώρινας, ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου και παρά τις δυσκολίες και τα κωλύματα που συναντούμε, είμαι βέβαιος πως θα ολοκληρωθεί με πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την οργανωσιακή και λειτουργική δομή του Δήμου μας.

Θεμελιώδες σε αυτή τη διαδικασία, βέβαια, είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση του στελεχιακού προσωπικού των ΟΤΑ, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες υπηρεσιακές συνθήκες. Έτσι, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με ισχυρά προγράμματα κατάρτισης προμηνύουν θετικές αλλαγές εντός των ΟΤΑ, τόσο σε ένα επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας, όσο κυρίως σε ένα επίπεδο λογοδοσίας και υπευθυνότητας απέναντι στους πολίτες. Φυσικά, κάθε τέτοια διαδικασία θα πρέπει να διέπεται από αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας και πάντοτε να είναι οριοθετημένη στα πλαίσια «εκπλήρωσης των καθηκόντων» και στοχοθετημένη «προς το δημόσιο συμφέρον».

Και στο βαθμό που μας αφορά ως προς τον εσωτερικό έλεγχο, το βιβλίο δεν δίνει μια απλή άποψη, αλλά γνώσεις και καλές πρακτικές θεματικών που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κλείνοντας με κάποιες γενικές απόψεις, νομίζω είναι κοινή πλέον διαπίστωση πως ο ψηφιακός κόσμος δεν αποτελεί μια αποκομμένη εικονιστική πραγματικότητα, αλλά επέκταση και ενεργό τμήμα της ίδιας της βιωτής μας πραγματικότητας. Συνεπώς το άνοιγμα της ιδιωτικότητας σε αυτόν το ψηφιακό κόσμο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποσκάπτει και να υποβαθμίζει τα κεκτημένα και τις αξίες της κοινωνίας μας, παρά μόνο να συμπληρώνει και να διανθίζει τις δυνατότητες μας.

Υπό αυτή την οπτική, αγαπητέ Στέλιο, κατά την ταπεινή μου άποψη το βιβλίο σου δεν αποτελεί μόνο μια άρτια νομική μελέτη, αλλά ένα «εγχειρίδιο» για το ασφαλές πέρασμα από τη φυσική στη ψηφιακή διάσταση της κοινωνικής πραγματικότητας. Έτσι, θεωρώ ότι το βιβλίο αποτελεί παρακαταθήκη σίγουρα για κάθε νομική βιβλιοθήκη, αλλά και ένα απολύτως χρήσιμο «εργαλείο» για τη δημόσια διοίκηση και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Συγχαρητήρια για το μέχρι τώρα έργο σου, να είναι καλοτάξιδο το βιβλίου σου και σου εύχομαι ολόψυχα κάθε ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική επιτυχία”.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Μαΐου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας και ομιλητές ήταν επίσης ο κ. Νικόλαος Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ και ο κ. Βασίλειος Καραντζίδης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ