Νέα πρόεδρος του Φ.Ο.Ο.Φ. η Βαλίνα Ρόζα

 Μαζική ήταν η συμμετοχή στις εκλογές του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Ομίλου

Φλώρινας, που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Φ.Ο.Ο.Φ., στον λόφο του Αγίου

Παντελεήμονα στην Φλώρινα την Δευτέρα 6 Μαϊου 2019.Στην συνέχεια τα εκλεγμένα

μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                             ΡΟΖΑ ΒΑΛΙΝΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’:                    ΚΑΛΥΒΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:              ΡΟΥΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ:                                    ΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:               ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’:                     ΣΙΑΠΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ :                ΒΟΣΔΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΕΛΗ:                                        ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ