Κοινές δράσεις Περιφέρειας, ΔΕΗ και Τεχνικού Επιμελητηρίου για τα οφέλη απο την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V- Ανοιχτή εκδήλωση στις αρχές Δεκεμβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινές δράσεις Περιφέρειας, ΔΕΗ και Τεχνικού Επιμελητηρίου για τα οφέλη απο την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V-
Ανοιχτή εκδήλωση στις αρχές Δεκεμβρίου

Η αξιοποίηση και τα προστιθέμενα οφέλη για τη Δυτική Μακεδονία απο την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης έχει κατ’ επανάληψη θέσει στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη για ανάπτυξη κοινού σχεδιασμού και κοινών δράσεων με τη ΔΕΗ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη η θετική ανταπόκριση του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ Μ. Παναγιωτάκη στην πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη απο κοινού με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ. Μαυροματίδη, προκειμένου να υπάρξει στενή συνεργασία και κοινές δράσεις αναφορικά με τις προσπάθειες στην κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής προστιθέμενης αξίας των κατασκευαστικών έργων της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.
Η συνεργασία εντάσσεται στο έργο «Προετοιμασία αξιοποίησης των μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία», το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΕ/ΤΔΜ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και αφορά στη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων για την τοπική κοινωνία, από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V.
Η ενημέρωση του τεχνικού, επιστημονικού, επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της περιοχής αναφορικά με τις δυνατότητες εμπλοκής τους στα κατασκευαστικά έργα της νέας λιγνιτικής μονάδας, η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του τοπικού εργατικού δυναμικού, η προοπτική διαμόρφωσης επισκέψιμου χώρου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και η κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελούν τα βασικά ζητούμενα του έργου.
Οι συναντήσεις εργασίας μεταξύ της ομάδας έργου και στελεχών της ΔΕΗ ΑΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ για τις αρχές του Δεκεμβρίου 2016 προγραμματίζεται ανοιχτή εκδήλωση στη Δυτική Μακεδονία με στόχο την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις προοπτικές και τις δυνατότητες αξιοποίησης των κατασκευαστικών αναγκών της νέας λιγνιτικής μονάδας.