Η κ. Μαρία Ευθυμίου καθήλωσε το κοινό της Φλώρινας