Ημερίδα με θέμα: Καινοτόμες Δράσεις για Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία

Καινοτόμες Δράσεις για Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία
23/11/2019, Αίθουσα Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης, Φλώρινα