Ευχαριστήριο του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τους Γεώργιο και Πετρούλα Βεγήρη για την ευγενική τους δωρεά εκατό ευρώ (100,00 €) προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη της αγαπημένης τους φίλης Ανθούλας Καντζίδου – Τσίρου.
Αιωνία της η μνήμη.
Το ΔΣ του ΦΣΦΑ