Ευχαριστήριο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας

Ευχαριστούμε θερμά το Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ Φλώρινας και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας Νικολαΐδη Ισαάκ, τον νομικό – επιστημονικό συνεργάτη Ταλιόπουλο Ιωσήφ και την κοινωνιολόγο – επαγγελματική σύμβουλο Τσαμπουνάρη Σεβαστή για την εξ’ αποστάσεως διοργάνωση ομαδικού εργαστηρίου την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, με θέμα «Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας», όπου έγινε αναλυτική και κατατοπιστική ενημέρωση για θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εκπαιδευομένων μας.

 

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών και οι Εκπαιδευόμενοι

του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας