Ευχαριστήριο του Νοσοκομείου Φλώρινας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» εκφράζει τις ευχαριστίες του στην οικογένεια του κ. Παναγιώτη Τουμπαρίδη για τη δωρεά φαρμακευτικού και ιατρικού υλικού στο Νοσοκομείο μας, στη μνήμη της συζύγου και μητέρας τους Πολυξένη (Τζένης). 

Ο Διοικητής 

Μάντσος Γεώργιος