Ευχαριστήριο του Δημοτικού Σχολείου Αρμενοχωρίου

Οι μαθητές , οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του Σχολείου νιώθουν την ανάγκη
να ευχαριστήσουν δημόσια την οικογένεια τoυ εκλιπόντος Μαλεσιάγκου Σταύρου
για τη δωρέα λογοτεχνικών βιβλίων προκειμένου να εμπλουτιστεί η σχολική βιβλιο-
θήκη του σχολείου.

Η ενέργεια αυτή φανερώνει τη μεγάλη ευαισθησία των ανωτέρω για τα παιδιά μας
και το σχολικό περιβάλλον τους, καθώς και για τις συνθήκες μόρφωσης και αγωγής τους.
Πρωτοβουλίες τέτοιου είδους από ενεργούς πολίτες συμβάλουν θετικά στην προσπάθεια
που κάνουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουμε τους αυριανούς πολίτες σε μια
ανταγωνιστική κοινωνία, με όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με
αξιοπρέπεια σε ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον.

Ενέργειες σαν κι αυτή βοηθούν, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το έργο των εκ-
παιδευτικών του Σχολείου μας και ταυτόχρονα αποτελούν παράδειγμα ηθικό και ελπιδο-
φόρο.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΛΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ