Ευχαριστήριο του Γυμνασίου – ΛΤ Λαιμού προς το Πρόγραμμα Poliprespa

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου ΛΤ Λαιμού Πρεσπών εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες τους προς το Πρόγραμμα Poliprespa και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τη στήριξη δράσεων του σχολείου μας και την ενίσχυσή του με εξοπλισμό. Το πρόγραμμα προσέφερε στο σχολείο μας έναν τρισδιάσταστο εκτυπωτή, εξοπλισμό για τις ανάγκες καλύτερης λειτουργίας του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και διδακτικό υλικό που περιελάμβανε βιβλία για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το πρόγραμμα Poliprespa χορήγησε επίσης τα εισιτήρια για την παρακολούθηση δύο θεατρικών παραστάσεων από το Εθνικό Θέατρο, ειδικά σκηνοθετημένων για online θέαση. Οι μαθητές του Λυκείου μας παρακολούθησαν την παράσταση “Γυάλινος Κόσμος” και οι μαθητές του Γυμνασίου μας την παράσταση «Βαβυλωνία». Καθώς οι συνθήκες καθιστούν απαγορευτική τη δια ζώσης απόλαυση μιας θεατρικής παράστασης το Πρόγραμμα Poliprespa και το Εθνικό Θέατρο μάς έδωσαν τη δυνατότητα της πιο πρόσφορης εναλλακτικής.

Η Διευθύντρια
Καραγιάννη Χριστίνα