Ευχαριστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

Η Διοίκηση  του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΞΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ FLORINA WOOD Ε.Π.Ε για την ευαισθησία και την γενναιοδωρία που επέδειξε προσφέροντας δωρεάν 6.000 τεμ. Απλών χειρουργικών μασκών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Φ.

Στην δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η ευγενική αυτή προσφορά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Η κίνηση αυτή ευχόμαστε να βρει μιμητές.

 

Ο Διοικητής

Παπούλκας Χρήστος