Ευχαριστήριο του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω Οικογένειες για τις δωρεές τους προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη Κωνσταντίνου Μπίου:

Οικ. Κωνσταντίνου Βεγήρη και Βασιλικής Μαδεμλή, εκατό ευρώ (100 €),

Οικ. Βασιλικής Βεγήρη και Γεωργίου Σακκά, εκατό ευρώ (100 €).

Αιωνία του η μνήμη.

Το ΔΣ του ΦΣΦΑ