Ευχαριστήριο της Μητρόπολης για όσους συνέδραμαν να λυθεί το πρόβλημα με το γηροκομείο Φλώρινας

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας μὲ τὸ πέρας τῆς διελεύσεως ἀπὸ τὸ Γηροκομεῖο Φλωρίνης τοῦ μικροσκοπικοῦ μὲν ἀλλὰ ἐπιβλαβέστατου κορωνοϊοῦ ἐπιθυμεῖ νὰ εὐχαριστήση ὅσους συνέδραμαν κατὰ ποικίλους τρόπους στὴν διευθέτησι τοῦ δημιουργηθέντος προβλήματος. Ἕνας ἀδιόρατος ἰὸς ἀνέτρεψε τὴν ἤρεμη ζωὴ τῶν τροφίμων. Ὅμως δόξα σοι ὁ Θεός. Προσῆλθαν ἀρρωγοὶ ὡς Καλοὶ Σαμαρεῖτες τῶν Γερόντων μας καὶ ἀνέλαβαν μὲ ἀγάπη πρωτίστως, ὅ,τιδήποτε ἀπαιτήθηκε.
Αὐτοὶ δὲ ἦσαν:
Οἱ Ἱερεῖς καὶ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια τῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεως,
Οἱ Ἰατροὶ καὶ οἱ Νοσηλευταὶ τοῦ Νοσοκομείου Φλωρίνης,
Ἡ 3η ΥΠΕ Θεσσαλονίκης,
Ὁ Δήμαρχος Φλωρίνης,
Ὁ Περιφερειάρχης Κοζάνης,
Ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλωρίνης,
Ἰδιῶτες
καὶ Ἑστιάτωρ τῆς πόλεως.
Βεβαίως κανείς δὲν περιμένει εὐχαριστήρια καὶ εὔσημα πράττων τὸ καθῆκον του καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν του σὲ ἀναγκαιμένους Γέροντες. Ἀλλὰ ὡς ὑπεύθυνη Μητρόπολι αἰσθανόμαστε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσουμε ἐκ μέσης καρδίας τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς, τοὺς ὁποίους στελεχώνουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Εὐχόμαστε δὲ σὲ ὅλους νὰ ἔχουν τὸ ἀκριβὸ ἀγαθὸ τῆς ὑγείας μετὰ τῶν οἰκογενειῶν τους, γιὰ νὰ διακονοῦν μὲ ἀγάπη καὶ αὐτοθυσία τὸν ἀνθρώπινο πόνο στὸν δύσκολο καιρὸ ποὺ διερχόμαστε.
Μετ’ εὐχαριστιῶν καὶ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ