Ευχαριστήρια του  Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»

Το Δ.Σ. του  Συνδέσμου  Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την οικογένεια των Μιχάλη – Όλγα Μυλωνά, για την προσφορά των εκατό ευρώ (100 €), στη μνήμη της προσφιλούς τους κουμπάρας Αθηνάς (Νούλης) Μπέλη το γένος Μπέλτσου.

……………………………………………………………………………………………………………

Το Δ.Σ. του  Συνδέσμου  Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Αλέξανδρο και την Κυβέλη  για την προσφορά των εκατό ευρώ (100 €), στη μνήμη της αγαπημένης τους αδελφής Αθηνάς (Νούλη) Μπέλη το γένος Μπέλτσου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Θεόδ. Βόσδου                                                            Μιχάλης Ευάγ. Χάτζιος