Ευχαριστήρια του Νοσοκομείου Φλώρινας

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και η Παιδιατρική Κλινική αυτού, με βασικό πρόταγμα την υπεράσπιση της Υγείας, ως κοινωνικό αγαθό και έχοντας υπόψη ότι οι ανάγκες ενός νοσοκομείου είναι καθημερινές, συνεχείς και πως πάντα προκύπτει η απαίτηση για κάτι επιπλέον ή πρόσθετο, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες της:

 1. Στο Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» & τον ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ, για τη δωρέα μίας συσκευής απεικόνισης φλεβών υπέρυθρων VEINCAS V800P, πολύτιμο βοήθημα για τη φλεβοκέντηση μικρών παιδιών, με τροχήλατη βάση προς την Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, με τη δέσμευση ότι:
 1. Το Γ.Ν.Φ. αναλαμβάνει την προμήθεια απαραίτητων αναλωσίμων για τη λειτουργία της συσκευής.
 2. Το δωρισθέν μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί από την Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν.Φ. και σε περίπτωση που η εν λόγω κλινική κλείσει ή εάν δεν υπάρχει ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό για να χρησιμοποιήσει τον δωρισθέντα εξοπλισμό ή εάν το μηχάνημα παύει να χρησιμοποιείται να δοθεί σε άλλο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ή Κλινικές σχετικές με το παιδί.
 • Στη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους το Γ.Ν.Φ. να επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού και να ενημερώνει το Σύλλογο για το συνολικό αριθμό των παιδιών που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους στην Παιδιατρική Κλινική.
 1. Στο Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» και του THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA για τη δωρεά μίας θερμοκοιτίδα model Incu I, του οίκου Atom Medical προς την Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, απαραίτητη για την θερμορρύθμιση και εν γένει σταθεροποίηση των νεογέννητων βρεφών, με τη δέσμευση ότι:
 2. Το δωρισθέν μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.
 3. Σε περίπτωση που η εν λόγω κλινική κλείσει ή εάν δεν υπάρχει ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό για να χρησιμοποιήσει τον δωρισθέντα εξοπλισμό ή εάν το μηχάνημα πάψει να χρησιμοποιείται να διατεθεί σε άλλο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ή Κλινικές σχετικές με το παιδί.
 4. Στη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους το Γ.Ν.Φ. να επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού και να ενημερώνει το Σύλλογο για το συνολικό αριθμό των παιδιών που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους στην Παιδιατρική Κλινική.

Στην δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η ευγενικές αυτές προσφορές ενισχύουν την προσπάθειά μας για βελτίωση των υπηρεσιών μας και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Η κίνηση αυτή ευχόμαστε να βρει μιμητές.

……………………………………………………………………………………………………

Η Διοίκηση  του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες της στον κ Σάπια Παύλο για την ευαισθησία και την γενναιοδωρία που επέδειξε προσφέροντας δωρεάν ένα φίλτρο καθαρισμού νερού, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Φ.

Στην δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η ευγενική αυτή προσφορά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Η κίνηση αυτή ευχόμαστε να βρει μιμητές.

………………………………………………………………………………………………………

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και η Παιδιατρική Κλινική αυτού, με βασικό πρόταγμα την υπεράσπιση της Υγείας, ως κοινωνικό αγαθό και έχοντας υπόψη ότι οι ανάγκες ενός νοσοκομείου είναι καθημερινές, συνεχείς και πως πάντα προκύπτει η απαίτηση για κάτι επιπλέον ή πρόσθετο, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες της:

 1. Στο Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» & τον ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ, για τη δωρέα μίας συσκευής απεικόνισης φλεβών υπέρυθρων VEINCAS V800P, πολύτιμο βοήθημα για τη φλεβοκέντηση μικρών παιδιών, με τροχήλατη βάση προς την Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, με τη δέσμευση ότι:
 1. Το Γ.Ν.Φ. αναλαμβάνει την προμήθεια απαραίτητων αναλωσίμων για τη λειτουργία της συσκευής.
 2. Το δωρισθέν μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί από την Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν.Φ. και σε περίπτωση που η εν λόγω κλινική κλείσει ή εάν δεν υπάρχει ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό για να χρησιμοποιήσει τον δωρισθέντα εξοπλισμό ή εάν το μηχάνημα παύει να χρησιμοποιείται να δοθεί σε άλλο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ή Κλινικές σχετικές με το παιδί.
 • Στη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους το Γ.Ν.Φ. να επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού και να ενημερώνει το Σύλλογο για το συνολικό αριθμό των παιδιών που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους στην Παιδιατρική Κλινική.
 1. Στο Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» και του THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA για τη δωρεά μίας θερμοκοιτίδα model Incu I, του οίκου Atom Medical προς την Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, απαραίτητη για την θερμορρύθμιση και εν γένει σταθεροποίηση των νεογέννητων βρεφών, με τη δέσμευση ότι:
 2. Το δωρισθέν μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.
 3. Σε περίπτωση που η εν λόγω κλινική κλείσει ή εάν δεν υπάρχει ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό για να χρησιμοποιήσει τον δωρισθέντα εξοπλισμό ή εάν το μηχάνημα πάψει να χρησιμοποιείται να διατεθεί σε άλλο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ή Κλινικές σχετικές με το παιδί.
 4. Στη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους το Γ.Ν.Φ. να επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού και να ενημερώνει το Σύλλογο για το συνολικό αριθμό των παιδιών που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους στην Παιδιατρική Κλινική.

Στην δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η ευγενικές αυτές προσφορές ενισχύουν την προσπάθειά μας για βελτίωση των υπηρεσιών μας και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Η κίνηση αυτή ευχόμαστε να βρει μιμητές.

 

Ο Διοικητής                                                                 

Παπούλκας Χρήστος