Εκλογές του Α.M.Γ.Σ. «Παύλος Μελάς» Φλαμπούρου

Ο Α.Μ.Γ.Σ. «Παύλος Μελάς» Φλαμπούρου συγκαλεί τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθούν την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος Φλαμπούρου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με όσα μέλη παρευρεθούν.

Η πρόεδρος του Α.Μ.Γ.Σ.

Παναγιωτίδου Ελένη