Διαδικτυακό Forum για την μεταλιγνιτική εποχή με πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων Κοζάνης και Φλώρινας

Διαδικτυακό forum  με θέμα «Τοπική Επιχειρηματικότητα στην Μεταλιγνιτική Εποχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» διοργανώνουν στο τέλος Ιουνίου 2020 το Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας.

Στο διαδικτυακό forum  θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εσωτερικών, των Ελληνικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμων της περιοχής, των αναπτυξιακών εταιρειών ANKO και  ΑΝΦΛΩ, της ΔΕΗ, της ΕΑΓΜΕ, της ΚΕΔΕ,  κοινωνικών εταίρων, του ΣΕΒΕ, διμερών επιμελητηρίων , ξενοδοχειακών ενώσεων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, Οικονομικού και Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, του Enterprise Greece,  της WWWF Ελλάς  και λοιποί περιβαλλοντικοί, επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς και οργανισμοί .

Σκοπός του διαδικτυακού forum είναι η δημόσια συζήτηση για κρίσιμα θέματα που αφορούν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις  στην τοπική επιχειρηματικότητα κατά τη μετάβαση της περιοχής μας στην μεταλιγνιτική εποχή, την αναγκαιότητα ενός αειφόρου αναπτυξιακού μοντέλου και σχεδίου τοπικής επιχειρηματικής δράσης, τη διερεύνηση νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πιθανών χρηματοδοτικών μηχανισμών στήριξης του σχεδίου αναδιάρθρωσης  της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας κατά τη μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  στη μεταλιγνιτική εποχή, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Το Επιμελητήριο Κοζάνης, με επιστολή του προς τις  επιχειρήσεις της περιοχής ζήτησε την κατάθεση σχετικών προτάσεων  για τα παραπάνω θέματα προκειμένου να συζητηθούν δημόσια στο forum.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερομηνία και το πρόγραμμα του forum θα ανακοινωθούν προσεχώς.