Αρχαιρεσίες στον σύνδεσμο Μοναστηριωτών και Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»

Ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και κατά τις ώρες 17:00΄ – 20:30΄ θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Σχετικά με την όλη διαδικασία, ενημερώνουμε τα εξής:

  • Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου τα οποία θα είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών
  • Προϋπόθεση για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής που ανέρχεται στα πέντε ευρώ (5€)
  • Κατάθεση υποψηφιοτήτων δύναται να πραγματοποιηθεί έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00΄ στα τηλέφωνα:

Βόσδου Σωτήρης: 6944713222                                                                                   Χάτζιος Μιχάλης: 6937031881

Καθώς και ηλεκτρονικά στο E-mail:[email protected]

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γ. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                        Μιχάλης Ε. Χάτζιος