Ανακοίνωση 3ικαστικού 3ργαστηρίου ΤΕΕΤ Φλώρινας

Το κενό ως χωρικότητα του άδειου χώρου, το κενό ως φιλοσοφική θεώρηση, το κενό ως αναπαράσταση της δομικής έλλειψης του υποκειμένου που κανένα
αντικείμενο δεν την «καλύπτει» αναφέρει ο  Γιάννης Μήτρου,  επιμελητής της αλληλεπιδραστικής έκθεσης τριών ατομικών προτάσεων των Βασίλη Αλεξάνδρου-Χάρη Κοντοσφύρη-Βασίλη Σέντζα, προκειμένου οι τρεις προτάσεις να συστήσουν μια μικρή πραγματεία πάνω στο ιερό και το μιαρό.

Δελτίο τύπου στα συνημμένα
Βασίλης Αλεξάνδρου-Χάρης Κοντοσφύρης-Βασίλης Σέντζας

Empty shaping
Επιμέλεια Γιάννης Μήτρου

04.05 – 31.05.2023

Εγκαίνια Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, 18.00 – 21.30
Στην εγκατάσταση του Χάρη Κοντοσφύρη συνέβαλαν για τον μηχανολογικό σχεδιασμό ο Βασίλης Σέντζας,
την κατασκευαστική εφαρμογή,  τις σχεδιαστικές βελτιώσεις Στέλιος Καράς, το  Βίντεο-στοχασμό ο Κώστας Φιλίππου ,
τον ηχοστοχασμό η  Σοφία Αντωνακάκη.