Στιγμιότυπα 3

Ο πρόεδρος Φωτης Γεωργίου Νόνας
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ