ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 25/1/17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Όλγας Μούσιου – Μυλωνά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας, με τυχερό τον κ. Κωνσταντίνο Ρόζα, Δημοτικό Σύμβουλο .

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

–          «Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου χρήσης 2016 του  Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Μελπομένη Γερομιχαλού, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς οι κ.κ. Σταύρου, Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Τσιώκας,  Τορλαχίδης, Παλτατζή, Κασκαμανίδης ψήφισαν κατά.

–          «Παράταση της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

– «Κατανομή Α’ δόσης 2017 ποσού 146.270,00 Ευρώ (καθαρό 146.050,59 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

– «Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ Δυτική Μακεδονία 2014-2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 με τίτλο “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φλώρινας”», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αθανάσιου Κάτη, Προϊστάμενου Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού

Δήμου Φλώρινας.

– «Καταγγελία- λύση της σύμβασης μίσθωσης  του με αριθ. 12 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς» με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.