6η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

  1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αμυνταίου έτους 2024 και έναρξη διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024
  2. Έγκριση ή μη της αριθ. 31/2024 απόφασης ΔΕ σχετικά με αίτημα πολίτη για τοποθέτηση πινακίδας.
  3. Ανάκληση της αριθ. 202/2023 ΑΔΣ. Καθορισμός εκ νέου αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 30/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης