48η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 28/11/2016 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού συνεδρίασης σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας ,εγκατάστασης και απεγκατάστασης συσκευών GPS στα μισθωμένα οχήματα αποχιονισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Έγκριση διάθεση πίστωσης για την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου : « Οριοθέτηση-χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της  Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)»
 4. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο : « Παρεμβάσεις στο Γεωπάρκο «Μπουχάρια» λόγω πλημμυρικών φαινομένων στο Μικρόβαλτο Κοζάνης»
 5. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο : « Αποκατάσταση βλαβών στην γέφυρα του επ.οδικού δικτύου Τρανοβάλτου-Ελάτης»
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : « Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης από τον κόμβο Κ4 του δρόμου της Δυτικής Εορδαίας με Πτολεμαϊδα»
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : « Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε τμήματα της επαρχιακής οδού Κοζάνης-Αιανής»
 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πρόσθετες εργασίες ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής οδού Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρείας Δήμου Κοζάνης» Π.Ε.Κοζάνης
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων στη Δ.Ε. Λιβαδερού  » Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποπεράτωση κέντρου αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας»
 12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της προμήθειας : « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση  της καθίζησης στην Ε.Ο. πρός Επταχώρι μετά το ξυλάδικο» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας : « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση  της καθίζησης στην Ε.Ο. πρός Επταχώρι μετά το ξυλάδικο» Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (αμαξοστασίου) της Π.Ε.Καστοριάς
 15. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων προδικαστικών  προσφυγών Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση α)δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας ειδικής φύσης : « Αποτύπωση –μελέτη και κατακρήμνιση του επικίνδυνου βραχώδους όγκου στην Ε.Ο. Νεστορίου –Πεύκου (7ο χλμ. από το Νεστόριο)» β)για ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας γ)επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση αποδοχής ποσού 100.000,00 € με θέμα 3η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.(ΣΑΕΠ 541)ΝΟΕ.2016 Π.Ε.Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπάνης στο πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ (ΣΑΕ 205) Π.Ε.Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης πληρωμής 8ου λογαριασμού μελέτης αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπάνης για την ολοκλήρωση του έργου «Επέκταση ωθητικού αγωγού υδρογεώτρησης Ν.Λεύκης»Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την μελέτη του έργου «Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση δομής πιστοποίησης δασικών προϊόντων και ξύλου» Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση πρακτικού Νο.29/23-11-2016 για την προμήθεια και μεταφορά μη εμπορεύσιμου αλατιού (αντιπαγετικού αλατιού)χωρίς προσθήκη ψηφίδας 1.600 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού ,στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.Φλώρινας για την χειμερινή περίοδο 2016-2017
 23. Έγκριση πρακτικού Νο.30 που αφορά την διαπραγμάτευση της 23-11-2016 για νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά τον ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ.διακήρυξης 5/2016)και μετά τις διαπραγματεύσεις της 22-9-2016,3-10-2016,27-10-2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017σύμφωνα με το Ν 4415/16 (άρθρο 63)ΦΕΚ 159/6-9-2016
 24. Έγκριση γνωμοδότησης  δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 25. Έγκριση γνωμοδότησης  δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 26. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 27. Αποδοχής αιτήματος συμβιβασμού και κατάργηση δίκης Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών πληρωμής λαϊκών μελών επιτροπών αναδασμού για το έτος 2016
 29. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων 6 μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 30. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ
 31. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ – Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ – Π.Ε. Φλώρινας
 40. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ – Π.Ε. Φλώρινας
 41. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ,στα έξοδα τυπώματος τετραδίου-ημερολογίου ,που θα τυπώσει ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης
 42. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει για το διάστημα των Χριστουγέννων 2016 ο Δήμος Βοϊου
 43. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην  δημιουργία από πλευράς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας οπτικοακουστικού υλικού για την παραγωγή ντοκιμαντέρ προκειμένου να αναδειχθεί ο κλάδος καθώς και η περιοχή μας
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε .Γρεβενών
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρο Θεοδώρου
 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ.Καλαϊτζόπουλου  Ματθαίου

 

 

 

 1. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας