14η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 17η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο).

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, θα γίνει παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου Ανάπτυξης & Διαχείρισης Υδάτων Δήμου Αμυνταίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στον Δήμο Αμυνταίου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 150/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 3. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 151/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 4. Έγκριση ή μη της αριθ. 129/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 & 29 του Ν. 5056/2023.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού

εκμίσθωσης του ακίνητου «Πευκάκια» μετά την με αρ. πρ. 5197/03-04-2024 αίτηση του μισθωτή.

 1. Εγγραφές νηπίων.
 2. Σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκτέλεση του Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου – Συνδικαιούχου (ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ).
 3. Έγκριση Απολογισμού έτους 2023 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.
 4. Έγκριση Απολογισμού έτους 2023 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 140/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αίτημα πολίτη για τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων.
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 143/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτική οδό.
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 175/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με κοπή δέντρων εντός της πόλης του Αμυνταίου.
 4. Έγκριση ή μη της αριθ. 176/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου.
 5. Έγκριση ή μη της αριθ. 177/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με χρήση κοινόχρηστου χώρου για ολιγόωρη στάθμευση οχημάτων.
 6. Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στην Κοινότητα Ασπρογείων Δ. Αμυνταίου
 7. Παραχώρηση Αθλητικού Δημοτικού γηπέδου στον αθλητικό ποδοσφαιρικό σύλλογο «ΕΡΜΗΣ» Αμυνταίου.
 8. Παραχώρηση Αθλητικού Δημοτικού γηπέδου στον αθλητικό ποδοσφαιρικό σύλλογο «ΔΑΦΝΗ» Λεβαίας.
 9. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021 ως ισχύει.
 10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 159/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 160/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με την αριθ. 122/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

Σημειώσεις:

 1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected].
 2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube