Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)

Με πρωτοβουλία και πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ(Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, από το μέλος της και Περιφερειακού Συμβούλου Στρατάκη Γιάννη εγκρίθηκε ψήφισμα σχετικό με την Ασκηση Κρατικών Αρμοδιοτήτων Χωροταξίας-Χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που αφορά στη Δυτ. Μακεδονία αλλά και το σύνολο της χώρας.

Ασκηση Κρατικών Αρμοδιοτήτων Χωροταξίας-Χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Γ.Σ. της ΕΝΠΕ εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο:

1)Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και οι χρήσεις γής εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης Εθνικής Πολιτικής και προστατεύονται από το Σύνταγμα ως Κρατικές Αρμοδιότητες ,οι οποίες προφανώς δεν εκχωρούνται και μάλιστα σε φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.

2)Για την ανάπτυξη  και εγκατάσταση των ΑΠΕ προϋπόθεση βασική είναι η συμμετοχή και ο σεβασμός των απόψεων των τοπικών κοινωνιών και των φορέων που τις εκπροσωπούν. Η ύπαρξη σχεδίου σε επίπεδο Εθνικό και η εξιδείκευσή του σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εγκατάστασή τους.

3)Στην υλοποίηση του Προγράμματος αδειοδότησης και εγκατάστασης των ΑΠΕ προτάσσονται τα τοπικά επενδυτικά σχήματα και ιδίως οι Ενεργειακές Κοινότητες.